«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (БЖД та ООП) це науково-практична інтегрована дисципліна про шляхи формування системи комфортної та безпечної взаємодії людини з довкіллям, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, вивчає основні положення з охорони праці людини та цивільного захисту населення, конкретні небезпеки та способи захисту від них.

БЖД та ООП — це галузь наукових знань, яка вивчає загальні закономірності виникнення подій, які можуть спричинити небезпечні ситуації, розробки методів прогнозування, виявлення та ідентифікації небезпечних шкідливих факторів, оцінювання їх впливу на людину й середовище, комплексне вивчення принципів взаємодії людини з технічними засобами та навколишнім середовищем. На підставі цього розробляють засоби і способи захисту людей, територій, середовища.

Курс розроблено з метою апробації результатів магістерського дослідження студента 5 курсу спеціальності "Освітні вимірювання" Близнюком Ростиславом