Курси викладачів кафедри програмної інженерії (зав.кафедри - д.фіз.-матем.н., проф. Кудін А.П.)

Дисципліна знайомить із питаннями інформатизації системи освіти, використанням інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній практиці і їх впливом на людину, її мислення, психологічний стан. Під час вивчення дисципліни висвітлюються питання застосування мультимедійних, мережевих і супутникових технологій у навчальному процесі, можливості використання цифрових освітніх ресурсів та Інтернет-технологій у вирішенні освітніх завдань. Особлива увага приділяється методиці та технологіям розробки електронних засобів навчального призначення нового покоління.

Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Предмет інформатики як науки складають: апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки; програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки; засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення; засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

Курс «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій» орієнтований на підготовку фахівців з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» всіх форм навчання. Курс є загальнопрофесійною дисципліною. У зв'язку з цим у курсі розглядаються теоретические проблеми та практичні аспекти організації і побудови інформаційних технологій, необхідні для вивчення ряду загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін даного напряму підготовки.

Методика навчання інформатики – розділ педагогічної науки, що досліджує закономірності навчання інформатики в середній школі на сучасному етапі розвитку освіти.

Метою курсу "Методика навчання інформатики" є формування методичних компетенцій майбутнього вчителя інформатики.

Дисципліна знайомить із питаннями інформатизації системи освіти, використанням інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній практиці і їх впливом на людину, її мислення, психологічний стан. Під час вивчення дисципліни висвітлюються питання застосування мультимедійних, мережевих і супутникових технологій у навчальному процесі, можливості використання цифрових освітніх ресурсів та Інтернет-технологій у вирішенні освітніх завдань. Особлива увага приділяється методиці та технологіям розробки електронних засобів навчального призначення нового покоління.