Завдання курсу "Філософія освіти"– формування самостійного, творчого мислення через засвоєння теоретичних та методологічних засад сучасної освіти; переорієнтація мислення на засвоєння і застосування методу філософської рефлексії в освіті; поєднати фундаментальну професійну підготовку слухачів з сучасними філософсько-світоглядними уявленнями про зміст, засоби і форми виховного процесу, роль його суб’єктів.

        Запропонована програма складена з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, зокрема між педагогікою та філософією, філософією та психологією, а також містить різнобічний історико-філософський матеріал, пов’язаний з тенденціями і перспективами сучасної філософсько-педагогічної думки, враховує досягнення західноєвропейської культурної традиції та набутки вітчизняних філософів та педагогів.